Στοιχεία σωληνώσεων και υδραυλικά παρελκόμενα από μια πηγή εφοδιασμούΕδώ και πάνω από 50 χρόνια ο όμιλος STAUFF σχεδιάζει, παράγει και διανέμει στοιχεία σωληνώσεων και υδραυλικά παρελκόμενα για τον βιομηχανικό τομέα κατασκευής μηχανών και εγκαταστάσεων και τον τομέα 

Στη γκάμα προϊόντων ανήκουν επί του παρόντος περίπου 33.000 στάνταρ στοιχεία καθώς και μεγάλος αριθμός ειδικών λύσεων και λύσεων συστημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές πελάτη ή με βάση τη δική μας ανάπτυξη.

Όλα τα προϊόντα της STAUFF υποβάλλονται σε εκτενείς ελέγχους σύμφωνα με τα συνήθη διεθνή πρότυπα και τις οδηγίες και υπόκεινται στα υψηλά πρότυπα του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης.

Για πολλά προϊόντα υπάρχουν επίσης πιστοποιήσεις και εγκρίσεις διεθνών ινστιτούτων, ιδρυμάτων και υπηρεσιών που πιστοποιούν ανεξάρτητα την ποιότητα και την ικανότητα σε απόδοση.

Στις δικές μας εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής επί του παρόντος σε 18 χώρες και σε στενή συνεργασία με ένα διευρυμένο δίκτυο εμπορικών εταίρων και αντιπροσώπων σε όλες τις βιομηχανικές χώρες εξασφαλίζουμε εξαιρετική παρουσία και διαθεσιμότητα και διευκολύνουμε εξαιρετικές υπηρεσίες σέρβις επί τόπου.

Επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματά μας:

▪ Απευθείας εφοδιασμός μόνο από έναν κατασκευαστή
▪ Υψηλή τεχνική ικανότητα παροχής συμβουλών
▪ Συγκεκριμένες για τους πελάτες ειδικές λύσεις και λύσεις συστημάτων
▪ Ενημερωμένη παρακολούθηση και βελτιστοποίηση ποιότητας
▪ Συνεχής εφοδιασμός συνήθων προϊόντων
▪ Βελτιστοποιημένη προμήθεια μέσω έξυπνων μοντέλων εφοδιασμού
▪ Συνολική διαθεσιμότητα σε όλες τις βιομηχανικές περιοχές

Περισσότερες πληροφορίες


Τα ακόλουθα προϊόντα και οι υπηρεσίες της STAUFF είναι διαθέσιμα μέσω υποκαταστημάτων και αντιπροσώπων μας σε όλες τις βιομηχανικές περιοχές.


Σφιγκτήρες STAUFF

Εξαρτήματα και συστήματα για τη στερέωση σωλήνων, εύκαμπτων σωλήνων, καλωδίων και άλλων κατασκευαστικών στοιχείων

▪ Σφιγκτήρες μπλοκ σειράς στάνταρ,
  βαριάς και διπλής σειράς σύμφωνα
  με το DIN 3015-1/2/3
▪ Κολάρα STAUFF ACT
▪ Κολάρα της ελαφριάς
  κατασκευαστικής σειράς
▪ Κολάρα της σειράς κατασκευών
▪ Επίπεδα κολάρα και κολάρα
  στρογγυλού χαλύβδινου τόξου
▪ Εξατομικευμένα προϊόντα στις
  ανάγκες των πελατών
▪ Μεταλλικά κολάρα

Περισσότερες πληροφορίες


Δοκιμή STAUFF

Τεχνολογία μέτρησης για παρακολούθηση της πίεσης χωρίς διαρροές, εξαερισμό συστήματος και λήψη δείγματος στην τεχνολογία υδραυλικών συστημάτων

▪ Ζεύξεις μέτρησης με βιδωτό
  σπείρωμα
▪ Ζεύξεις μέτρησης με σύνδεσμο
  σωλήνων (ISO/DIN/JIC/ORFS)
▪ Ζεύξεις μέτρησης Schott
▪ Εύκαμπτοι σωλήνες μέτρησης
▪ Τεμάχια μείωσης και σύνδεσης
▪ Συνδέσεις και παρελκόμενα
  μανόμετρων

Περισσότερες πληροφορίες

Τεχνολογία φιλτραρίσματος

Περιβλήματα και συστήματα φίλτρων για εγκατάσταση σε πλήρη ροή και σε παράκαμψη υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων λαδιού λίπανσης

▪ Στοιχεία φίλτρων αντικατάστασης
▪ Φίλτρα υψηλής πίεσης
▪ Φίλτρα μεσαίας πίεσης
▪ Φίλτρα επιστροφής
▪ Φίλτρα αγωγών
▪ Φίλτρα με αφαιρετό στοιχείο
▪ Φίλτρα παράκαμψης
▪ Mobile Filtration Systems

Περισσότερες πληροφορίες


Πρόγραμμα Diagtronics

Αναλογικές και ψηφιακές συσκευές μέτρησης για την παρακολούθηση των σημαντικότερων παραμέτρων στα κινητά και βιομηχανικά υδραυλικά συστήματα

▪ Μανόμετρα τύπου Bourdon
▪ Ψηφιακά μανόμετρα
▪ Δοκιμαστικά κουτιά
▪ Όργανα μέτρησης και δοκιμής
  (πίεση, θερμοκρασία, ροή, αριθμός
  στροφών)
▪ Μετρητές και μόνιτορ σωματιδίων
▪ Αισθητήρες κατάστασης λαδιού
▪ Αισθητήρες και διακόπτες (στάθμη
  πλήρωσης, πίεση, θερμοκρασία, ροή)

Περισσότερες πληροφορίες

Παρελκόμενα υδραυλικών συστημάτων

Παρελκόμενα για την κατασκευή ντεπόζιτων, δοχείων, μονάδων και μηχανισμών μετάδοσης κίνησης σε βιομηχανικά και κινητά υδραυλικά συστήματα

▪ Ενδείξεις στάθμης και θερμοκρασίας
▪ Φίλτρα πλήρωσης και εξαερισμού
▪ Φίλτρα αέρα
▪ Αφυγραντήρες
▪ Τρυπητά φίλτρα
▪ Διανεμητές αναστροφής ροής
▪ Αγωγοί οροφής
▪ Συστήματα καθαρισμού σωλήνων και 
  εύκαμπτων σωλήνων

Περισσότερες πληροφορίεςΒαλβίδες

Χειροκίνητα ενεργοποιούμενες σφαιρικές στρόφιγγες και βαλβίδες ελέγχου ροής για ακριβή στραγγαλισμό και ασφαλή φραγή ροής υγρών μέσων

▪ Δίοδες σφαιρικές στρόφιγγες
▪ Σφαιρικές στρόφιγγες πολλαπλών
  οδών
▪ Παρελκόμενα για σφαιρικές
  στρόφιγγες
▪ Βαλβίδες στραγγαλισμού
▪ Βαλβίδες αντεπιστροφής
  στραγγαλισμού
▪ Βαλβίδες αντεπιστροφής
▪ Διακόπτες επιλογής μανόμετρων και
  βαλβίδες προστασίας μανόμετρων

Περισσότερες πληροφορίες


Σύνδεσμοι υδραυλικών συστημάτων


Σύνδεσμοι σωλήνων και σχετικά παρελκόμενα από χάλυβα με πρότυπο τα ISO 8434-1 / DIN 2353

▪ Συνδέσεις με ρακόρ 24°
▪ Κωνικές συνδέσεις 24° με δακτύλιο
  κυκλικής διατομής
▪ Ακροστόμια συγκόλλησης 24° με
  δακτύλιο κυκλικής διατομήςg
▪ Σύνδεσμοι με αναδίπλωση 37°
▪ Σύστημα σχηματισμού σωλήνων
  STAUFF Form
▪ Βαλβίδες αντεπιστροφής και
  παλινδρομικές βαλβίδες
▪ Εργαλεία συναρμολόγησης και
  διατάξεις συναρμολόγησης

Περισσότερες πληροφορίες
Σύνδεσμοι με φλάντζα SAE καθώς και φλάντζες γραναζωτής αντλίας διαφορετικών κατασκευών

▪ Φλάντζα SAE κατασκευαστικής
  σειράς στάνταρ πίεσης και υψηλής
  πίεσης σύμφωνε με SAE J 518 C ή
  ISO 6162-1/2
▪ Φλάντζα γραναζωτής αντλίας με
  συνδέσεις σύμφωνα με τα Γερμανικά
  και Ιταλικά βιομηχανικά πρότυπα

Περισσότερες πληροφορίες


Quick Release Couplings  

Ζεύξεις για τη χειροκίνητη σύνδεση και αποσύνδεση αγωγών υδραυλικών

▪ Εμβυσματούμενες συνδέσεις
▪ Βιδωτές συνδέσεις
▪ Πολλαπλές συνδέσεις

Hose Connectors

Μαστοί σωλήνων και κολάρα για όλους τους συνήθεις τύπους εύκαμπτων σωλήνων υδραυλικών συστημάτων

▪ Ρακόρ εύκαμπτων σωλήνων από χάλυβα ECOVOS
▪ Προστατευτικό από σκίσιμο ECOVOS+ για ρακόρ σωλήνων
▪ Ρακόρ εύκαμπτων σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα ECOVOS VA
▪ Ρακόρ εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης από χάλυβα MULTIVOS
▪ Ρακόρ εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης από χάλυβα υψηλής αντοχής POWERVOS


Επικοινωνία

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας τηλεφωνικά κατά τη διάρκεια των συνήθων ωρών εργασίας τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 7:30 και 17:00. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τηλέφωνο: +49 (0) 23 92 / 916 - 0

Μπορείτε να απευθύνετε γραπτές ερωτήσεις:

Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG
- Έδρα του Ομίλου επιχειρήσεων STAUFF  -
Im Ehrenfeld 4
58791 Werdohl
Γερμανία

φαξ: +49 (0) 23 92 / 916 103
E-Mail: sales@stauff.com

Επισκεφθείτε μας στην ιστοσελίδα  www.stauff.com


Παρακαλούμε προσέξτε ότι τα πεδία με χαρακτηρισμό * είναι υποχρεωτικά πεδία τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν. Ευχαριστούμε πολύ.


Η STAUFF στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Privacy Settings
We use cookies on this website. These include cookies that are technically necessary for the operation of the site. In addition, we would like to measure the use of our website - provided your consent is given. Your consent is voluntary and can be withdrawn at any time. You can find more information in our privacy policy.Legal note

We use cookies for basic functionality. Your cookie settings are saved using a cookie, for example.
We use Google Analytcs to measure how our website is used. Google Analytics might set the following cookies: __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz, and __utmv.
Save
Cookie Preferences